Polityka prywatności

Załącznik 3. do Regulaminu sklepu internetowego opensport.pl, ważna od dnia 01-03-2021 r.

Polityka prywatności

 

1.      Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Leste Ryszard Skalny, Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, NIP: 677 101 86 56.

2.      Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Biertowice 246, 32-440 Sułkowice lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@opensport.pl.

3.      Podstawa prawna w zakresie przetwarzanie danych osobowych w trakcie korzystania z naszego sklepu internetowego:

a.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);

b.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

c.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

d.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania Ci spersonalizowanych rabatów).

4.    Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

a.     sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.     spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c.     założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie www.opensport.pl (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d.     wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e.     wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f.      reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

g.     ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

h.     marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

i.      dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

j.      analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

k.     statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

l.      archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

m.   profilowania twoich danych oraz podejmowania wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5.     Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

6.     Jeżeli wyraziłaś/eś na to zgodę to przetwarzamy Twoje dane osobowe w drodze tzw. profilowania opisanego w pkt 5, w wyniku którego podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje ze skutkiem prawnym np. przyznajemy Ci spersonalizowane rabaty zgodne z Twoimi preferencjami zakupowymi. Proces ten ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego udzielenia przez Ciebie zgody.

7.     Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a.     operatorzy systemów informatycznych,

b.     operatorzy systemów płatności,

c.     operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,

d.     firmy logistyczne,

e.     firmy kurierskie i poczta polska,

f.      zewnętrzni dostawcy produktów,

g.     operatorzy płatności

h.     kancelarie prawne,

i.      firmy księgowe i audytorskie.

8.     Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie dzielenie się informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).

9.     Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

10.   Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

11.   Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługa newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

12.   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a.     dostępu do Twoich danych osobowych,

b.     sprostowania Twoich danych osobowych,

c.     usunięcia Twoich danych osobowych,

d.     ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f.      przenoszenia Twoich danych osobowych,

g.     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.   Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14.   Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez kontakt na adresy wskazane w pkt.2.

15.   Możesz też usunąć samodzielnie swoje dane klikając w link: https://opensport.pl/client/loginorcreate/login/

16.   W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail info@opensport.pl.

17.   W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych dot. zgłaszania treści nielegalnych tj. sprzecznych z prawem, regulaminem strony opensport.pl oraz naruszającymi prawa i wolności innych osób, opensport.pl będzie przetwarzał dane osobowe w zgłoszeniach klientów dot. tych treści, w następujących celach:  
- w celu weryfikacji zgłoszenia i odpowiedzi na nie,       
- w celu usunięcia nielegalnych treści,  
- w celu zawieszenia lub usunięcia konta,           
- w celu ponownej weryfikacji decyzji,

18.   Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium