Regulamin

Regulamin sklepu internetowego opensport.pl, ważny od dnia 01.04.2021 r.
*zaktualizowany 01.03.2024 r.

 • 1 Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług sklepu internetowego opensport.pl,
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Sprzedawca - Leste Ryszard Skalny, Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, NIP: 677 101 86 56
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego opensport.pl. Właścicielem opensport.pl jest firma Leste Ryszard Skalny, Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, NIP: 677 101 86 56, zwana dalej opensport.pl.
 2. Kontakt z opensport.pl odbywa się poprzez:
 • adres poczty elektronicznej: info@opensport.pl
 • telefonicznie pod numerem: 732 718 731
 • formularz zamówienia
 • osobiście w siedzibie firmy (sklep stacjonarny Biertowice 246, 32-440 Sułkowice)
 1. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.opensport.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Sklep opensport.pl realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.

 

 

 • 3 Przyjęcie oraz realizacja zamówienia
 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest złożenie prawidłowego i kompletnego zamówienia, zawierającego niezbędne dane, w tym: nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).
 4. Siedziba firmy (sklep stacjonarny opensport.pl) jest czynna w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
 5. Sklep opensport.pl prowadzi sprzedaż towarów w następujący sposób:
 • realizacja zamówień internetowych składanych na stronie www.opensport.pl
 • realizacja zamówień e-mailowych wysyłanych na adres: info@opensport.pl
 • sprzedaż w sklepie stacjonarnym (siedziba firmy) w: Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku.
 1. Na wpłatę należności za wybrany towar oczekujemy przez 7 dni (nie dotyczy zamówień z wybraną opcją „przesyłka za pobraniem”).
 2. W przypadku braku kontaktu z Kupującym oraz brakiem wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni transakcja zostanie uznana za niebyłą zgodnie z przepisem art. 395 § 1 k.c. (nie dotyczy zamówień z wybraną opcją „przesyłka za pobraniem”).
 3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost.
 4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres lub punkt odbioru wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie opensport.pl. Dane te są przetwarzane przez opensport.pl dla celów promocyjnych i handlowych z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie opensport.pl o zaistniałej sytuacji.

 • 4 Czas realizacji zamówień
 1. W przypadku wyboru przez Państwa formy płatności przelewem lub szybkimi płatnościami elektronicznymi przystępujemy do realizacji poprawnie złożonego zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w dni robocze i wyborze płatności za pobraniem poprawnie złożone zamówienie zostanie zrealizowane do 24 godzin od jego złożenia.
 3. Do czasu realizacji potrzebnego nam do przetworzenia zamówienia należy doliczyć czas potrzebny firmie przewozowej na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.
 4. Czas realizacji zamówień nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. opensport.pl zastrzega sobie, że termin dostawy może się wydłużyć z przyczyn od sprzedającego niezależnych, o czym Klient zostanie natychmiast powiadomiony telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Osobisty odbiór zamówienia możliwy w sklepie stacjonarnym (siedziba firmy) Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku.
 • 5 Ceny towarów
 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym stawkę VAT (23%).
 2. Ceny towarów w momencie złożenia zamówienia nie ulegają zmianie i są wiążące dla zamawiającego.
 3. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • 6 Sposoby płatności
 1. Klient ma prawo wybrać dostępną formę płatności za zamówiony towar:
 • płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub płatność odroczona (w zależności od wyboru realizowane przez poniższych dostawców usług płatniczych)

- Blue Media1 (Blik, Google Pay, Aplle Pay, Visa, Mastercard, Przelew natychmiastowy, PayPo)

- PayU2 (Blik, Google Pay, Aplle Pay, Visa, Mastercard, Przelew natychmiastowy, PayPo)

- Santander Consumer Bank S.A.3 (eRaty)

 • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu opensport.pl: 
  ALIOR BANK 40 2490 0005 0000 4530 3371 7241
 • płatność za pobraniem (dostępny tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)
 • płatność przy odbiorze osobistym
 1. Klient, który wybierze formę płatności za pobraniem jest zobowiązany uiścić płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 2. Klient wybierając formę płatności odroczonej zobowiązany jest do zaakceptowania warunków ustalonych przez kredytodawcę.


1Administratorem danych osobowych jest Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przesłanego zgłoszenia. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w polityce prywatności Autopay S.A.
2Administratorem danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 („PayU”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
3. LESTE Ryszard Skalny (opensport.pl) występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., udostępnia swoim Klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług  zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem LESTE Ryszard Skalny (opensport.pl).

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. Szczegóły na www.santanderconsumer.pl

 

 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 5 poniżej, odstąpić od zawartej umowy, składając opensport.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty wejścia Klienta w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Po upływie tego terminu uprawnienie do odstąpienia wygasa. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować na adres siedziby firmy: Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, lub na adres mailowy: info@opensport.pl. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować opensport.pl o zamiarze odstąpienia przesyłając oświadczenie i wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na jaki, po złożeniu oświadczenia, winna być zwrócona cena zakupu. Brak przekazania takiej informacji nie wpływa jednak na skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a ma na celu jedynie przyspieszenie realizacji zwrotu.
 3. Klient, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Przesyłki za pobraniem oraz wysłane do punktów odbioru nie będą przez opensport.pl przyjmowane.
 4. Klient powinien niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu odesłać doręczony mu towar wraz z dowodem zakupu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki z towarem przed jego upływem. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu nie zostało złożone wcześniej Klient powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku, gdy zwracany przedmiot będzie uszkodzony lub w nieodpowiednim stanie zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu wynikające ze zmniejszenia wartości rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, opensport.pl  zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez opensport.pl), nie później niż 14 dni od dnia, w którym opensport.pl  został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 8. poniżej.
 8. Opensport.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
 • 8 Reklamacje
 1. opensport.pl zobowiązany jest dostarczać towary bez wad.
 2. opensport.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego, przez okres 2 lat od dnia sprzedaży towaru Klientowi.
 3. opensport.pl nie jest producentem towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji dla sprzedanego towaru. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dla sprzedanego towaru ponosi producent towaru.
 4. W przypadku gdy dostarczony towar ma wadę, podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy: Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@opensport.pl.
 6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
 • dowód zakupu,
 • opis wszelkich okoliczności uzasadniający reklamację.
 • Datę stwierdzenie niezgodności z umową.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pobrania gotowego formularza reklamacyjnego (załącznik 2.)

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji opensport.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. opensport.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. W przypadku sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w kwestii pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe nie będą udostępnione osobom postronnym.
 2. Dane osobowe przekazywane podczas składania zamówień są przetwarzane przez właściciela opensport.pl, firmę Leste Ryszard Skalny, Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, NIP: 677 101 86 56.
 3. Powierzone nam dane (imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia, oraz, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, do przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych. Dotyczy to danych powierzonych poprzez każdy sposób złożenia zamówienie, tak jak zostało wskazane w par.3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskieto i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
 • 10 Przeciwdziałanie nielegalnym treściom 
 1. Sklep opensport.pl umożliwia swoim zalogowanym Klientom umieszczanie opinii dot. produktów.
 2. Wystawiając opinię o produkcie Klient zobowiązuje się do niedostarczania, niepublikowania i nieprzekazywania nielegalnych treści. 
 3. Na podstawie Aktu o usługach cyfrowych(Digital Services Act) dotyczącego tworzeniu bezpieczniejszego środowiska internetowego dla użytkowników i firm cyfrowych oraz na ochronie praw podstawowych w przestrzeni cyfrowej sklep opensport.pl, zobowiązuje się do eliminowania tych opinii, których treści same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania są niezgodne z powszechnie obowiązujących prawem.
 4. Nielegalnymi treściami są w szczególności:

- treści naruszające prawa autorskie,

- treści dyskryminujące, obraźliwe,

- treści nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste.

- treści dot. produktów i informacji o nich niespełniających określonych wymogów prawnych i naruszających prawa innych podmiotów.

 1. Opinie nt. produktu może wystawić Klient, który faktycznie nabył opiniowane produkty. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia tych opinii, które:
  - nie dotyczą produktu, w którym opinia została wystawiona

- wprowadzają w błąd,

- zawierają treści marketingowe,

- zawierają linki do stron internetowych,

- zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe,

- zawierają wulgaryzmy lub inne słowa powszechnie uznawane za obraźliwe,

 1. Nie prowadzimy zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji zamieszczanych opinii. Wszelkie decyzje w ich zakresie podejmowane są na podstawie zgłoszenia innych użytkowników lub w momencie zauważenia niestosownych treści przez nas.
 2. Jeżeli zauważyłeś treści niezgodne z powyższymi zasadami, masz prawo do zgłoszenia tego faktu poprzez zakładkę kontakt lub poprzez e-mail: info@opensport.pl
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie poinformujemy zarówno zgłaszającego jak i wystawiającego opinię o podjętych działaniach, którymi mogą być:

- usunięcie opinii,

- zawieszenie lub usunięcie konta użytkownika wystawiającego niestosowne treści.

 1. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z postanowieniem dot. zgłoszenia masz prawo do wniesienia skargi w terminie 6 miesięcy od dnia decyzji.
 2. Bezzasadne i częste zgłoszenia mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta zgłaszającego po uprzednim ostrzeżeniu.
 3. W przypadku nakazu sądowego lub administracyjnego podejmiemy działania w nim określone. W takim przypadku poinformujemy zainteresowane strony o podjętych działaniach.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej opensport.pl oraz wysyłany nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na każde jego żądanie.
 3. Załącznik 3. do Regulaminu stanowi Polityka prywatności.

 

Załącznik 1 (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy)
Załącznik 2 (zgłoszenie reklamacyjne)
Załącznik 3 (polityka prywatności)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium