Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 5 poniżej, odstąpić od zawartej umowy, składając opensport.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty wejścia Klienta w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Po upływie tego terminu uprawnienie do odstąpienia wygasa. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować na adres siedziby firmy: Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, lub na adres mailowy: info@opensport.pl. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować opensport.pl o zamiarze odstąpienia przesyłając oświadczenie i wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na jaki, po złożeniu oświadczenia, winna być zwrócona cena zakupu. Brak przekazania takiej informacji nie wpływa jednak na skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a ma na celu jedynie przyspieszenie realizacji zwrotu.
 3. Klient, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Przesyłki za pobraniem oraz wysłane do punktów odbioru nie będą przez opensport.pl przyjmowane.
 4. Klient powinien niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu odesłać doręczony mu towar wraz z dowodem zakupu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki z towarem przed jego upływem. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu nie zostało złożone wcześniej Klient powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku, gdy zwracany przedmiot będzie uszkodzony lub w nieodpowiednim stanie zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu wynikające ze zmniejszenia wartości rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, opensport.pl  zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez opensport.pl), nie później niż 14 dni od dnia, w którym opensport.pl  został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 8. poniżej.
 8. Opensport.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.


  Reklamacje
 1. opensport.pl zobowiązany jest dostarczać towary bez wad.
 2. opensport.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego, przez okres 2 lat od dnia sprzedaży towaru Klientowi.
 3. opensport.pl nie jest producentem towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji dla sprzedanego towaru. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dla sprzedanego towaru ponosi producent towaru.
 4. W przypadku gdy dostarczony towar ma wadę, podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy: Biertowice 246, 32-440 Sułkowice, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@opensport.pl.
 6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
 • dowód zakupu,
 • opis wszelkich okoliczności uzasadniający reklamację.
 • Datę stwierdzenie niezgodności z umową.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pobrania gotowego formularza reklamacyjnego (Załącznik nr 2)

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji opensport.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. opensport.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. W przypadku sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w kwestii pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  Załącznik nr 1 
  Załącznik nr 2
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium